Neoddeliteľnou súčasťou nášho rezortu je aj nezisková organizácia Wild Park n.o., zameraná na ochranu ohrozených druhov živočíchov a vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia. V minulosti verejne prístupný zoopark, ktorý je súčasťou cieľov neziskovej organizácie, tvorí zaujímavú kulisu službám, ktoré  poskytuje Wild Park Resort. Myšlienky a činnosť neziskovej organizácie môžete sledovať na našich stránkach v sekcii Wild Park n.o..