Napriek tomu, že sa v Rezorte nenachádza reštauračné zariadenie, Rezort pri väčších skupinách alebo plánovaných tematických akciách zabezpečuje za poplatok catering. V spolupráci s miestnymi gastronomickými zariadeniami, ktoré ponúkajú donášku jedál, Vám po predčasnej požiadavke objednáme stravu priamo do Rezortu aj pre jednotlivcov. Park disponuje plne vybavenými exteriérovými miestami, určenými na grilovanie a varenie kotlíkových jedál. Po predčasnej požiadavke Vám Rezort zabezpečí za poplatok potrebné suroviny, určené na okamžitú spotrebu.  V mesiacoch mimo letnej sezóny Vám vieme pri včasnej objednávke a poplatku zabezpečiť formou cateringu studené misy.