Nezisková organizácia Wild Park je pokračovaním úsilia zakladateľa Wild Parku, Jozefa Hancina Hentza, ktorý rôznymi formami už v minulosti podporoval organizácie bojujúce za prežitie ohrozených druhov živočíchov a dažďových pralesov. Wild Park n.o. v súčasnosti pracuje na vlastných záchranných projektoch na štyroch kontinentoch. S rastom Wild Parku, rastú aj tieto projekty a v budúcnosti budú pribúdať aj nové, často také, ktoré sa týkajú priamo vášho okolia, nech už ste kdekoľvek na svete.


Ako viete pomôcť?

      Wild Park n.o. financuje svoje záchranné projekty aj z Vašich príspevkov. Stav prírody je tak zlý, že vzdelávanie samé o sebe nestačí. Potrebujeme konať. Wild Park nie je len konkrétne miesto, je to aj myšlienka, ktorá neostáva len na papieri, alebo v našich hlavách, je to myšlienka, ktorá sa premieta do reálnych záchranných projektov. Tieto projekty si vyžadujú použitie zbrane toho najväčšieho kalibru. Peňazí. Práve preto vznikli vzdelávacie projekty pre našich prispievateľov, ktoré sú odstupňované tak, aby sa vedelo zapojiť čo najviac ľudí.


Ako môžete prispieť?


- Návštevou nášho parku

- Kúpou suvenírov alebo nami odchovaných zvierat

- Finančne na náš transparentný účet

- Recenziami, doporučeniami a šírením našich myšlienok

- Dobrovoľníctvom (neskoršie)

- Darovaním 2% z daní - už tento rok! 

Link na predvyplnený formulár nájdete tu- 

https://drive.google.com/file/d/1T6mGVbkmxnGxn30VTRUErf3sKCHRrVk8/view?usp=sharing


...alebo sa staňte našim sponzorom :)


Myšlienka Wild Parku

Čarovné miesto Wild park... Prečo čarovné? Mohlo by sa zdať, že Wild Park je čarovný, lebo u nás máte možnosť zažiť veci, ktoré väčšinou vidíte len vo svojich snoch. Šantiť s levmi, tigrami, hrať sa s opicami, fotiť sa so zvieratami, ktoré poznáte len z televízie, resp. spoza skla zoologických záhrad. Mohlo by to byť tak, ale nebola by to celkom pravda. Nebola by to pravda preto, lebo sú to všetko veci, ktoré zažívate v komerčných kontaktných zoologických záhradách po celom svete. Tam sú zvieratá zneužívané za účelom zisku, ktorý slúži len vlastníkom týchto zariadení a chovateľom ohrozených druhov živočíchov, ktorí nijak reálne neprispievajú k pomoci prírode.

     V tomto bode začína pravda o Wild Parku. Nie sme kontaktná zoologická záhrada, napriek tomu že sa u nás zvierat môžte dotknúť, vyplniť im deň rôznymi hrami, resp. si niektoré nakŕmiť. To všetko síce u nás nájdete, nie je to však to, kvôli čomu tu sme.

Wild Park je relaxačno-vzdelávacie centrum, kde sa počas vzrušujúcich, náučných komentovaných prehliadok dozviete fakty nie len o daných druhoch živočíchov, ale aj o miestach, kde sa vo voľnej prírode vyskytujú a o problémoch, ktoré sa ich domovov týkajú. My sa postaráme, aby ste sa dozvedeli skutočnosti, ktoré sa nedozviete bežne v médiách, či na internete a naše zvieratá sa svojim dotykom postarajú o to, aby ste na to nezabudli. Naviac, celý zisk plynúci z našej činnosti je odvádzaný do neziskovej organizácie Wild Park n.o., ktorá v rámci rôznych domácich a zahraničných ochranných projektov tieto prostriedky použije tam, kde je ich najviac treba. Záchrana dažďových pralesov, ochrana voľne žijúcich zvierat, zabezpečenie genofondu ohrozených druhov živočíchov sú len počiatočnými projektmi našej organizácie, ktorých rozsah rastie najmä vďaka vašim návštevám.

Jozef Hancin Hentz