logo_transparentpng

Látogatási szabályzat

WILD PARK RESORT


I. Figyelmeztetések

1. A belépőjegy megváltásával és a Wild Park Resort (a továbbiakban "a park") területére lépéssel a látogató egyetért a látogatási szabályzattal és kötelezi magát annak betartására.

2. A látogató a park területére lépve szóbeli beleegyezését adja, hogy a róla készült fényképek, videó- és hanganyagok, melyek a jelenlétének időtartama alatt rögzítésre kerülnek a park által, szabadon felhasználhatóak a park belátása szerint, bármiféle ellenszolgáltatás vagy korlátozás nélkül.

3. A látogatónak a park területére lépni és azt elhagyni csak az arra kijelölt bejáraton át van joga.

4. 12 évnél fiatalabb gyermekek a park területére csak 18 évnél idősebb személy kíséretében léphetnek.

5. A 18 év alatti, fiatalkorú látogatókért kísérőjük vagy törvényes képviselőjük a felelős.

6. A programokon a látogatók saját felelősségükre vesznek részt.

7. A park nem felel az anyagi károkért vagy személyi sérülésekért, melyek a látogatási szabályzat megsértése miatt keletkeznek.

8. A park nem felel a látogató lopás által keletkezett anyagi káráért, főleg az őrizetlenül hagyott babakocsik és személyes tárgyak esetében.

line1png

II. Tiltások

A látogatónak tilos:

1. A park területére behozni kutyát, házi-, dísz- vagy hobbiállatot (ez alól kivételt képeznek a segítőkutyák. Minden ilyen esetben kérvényezni kell a belépést, hogy előre megállapodhassunk az érdeklődővel a részletekben).
2.   Motoros vagy segédmotoros járművel park területére hajtani (beleértve a gyerekbiciklit is).

3. Kerékpárral, rollerrel, triciklivel, lábbal hajtós motorral vagy léggömbbel belépni a park területére - ezeket kérjük, hagyják a bejárat előtt.

4. Gördeszkát vagy görkorcsolyát hozni a park területére vagy ott azokat használatba venni.

5. Zenelejátszó készüléket, hangszert vagy egyéb zajos készüléket hozni és a park területére vagy ott azokat használatba venni.

6. Fegyverrel, robbanószerrel, veszélyes vegyszerrel vagy pirotechnikai eszközökkel lépni a park területére.

7. Nyílt tüzet gyújtani.

8. Az arra kijelölt helyeken kívül dohányozni.

9. Dronet vagy más távirányítású készüléket hozni a park területére vagy ott azt használatba venni.

10. Az állatok etetése, ingerlése, simogatása (az edukatív találkozókon kívül), bántalmazása vagy veszélyeztetése, valamint idegen tárgyaknak az állatok kifutójába való behajítása.

11. A park vadonélő állatait (madarak, ízeltlábúak stb.) zavarni vagy bántalmazni.

12. A park növényzetét rongálni, gyümölcsöt szedni vagy egyéb módon szennyezni a park területét.

13. Az elkerített részeken belülre lépni, kerítéseket és biztonsági korlátokat átmászni, fára mászni, elhagyni a kijelölt ösvényeket, különleges tekintettel a növényzetre és a látogatók elől elzárt részekre.

14. A park vagy más látogatók tulajdonában kárt tenni. A park tulajdonában vagy felszerelésében okozott kárt a látogatónak meg kell térítenie.

15. Szemetelni az arra kijelölt konténereken kívül.

line2png

III. Kötelességek

A látogató köteles:

1. Legalább alap belépőt váltani a Wild Park Resort (a továbbiakban "a park") területére lépésekor és az erről kapott nyugtát látogatásának teljes ideje alatt magánál tartani.

2. Biztosítani a felügyelete alatt álló kiskorúak biztonságát. A kiskorúakért mindig a nagykorú felügyelet a felelős (szülő, törvényes képviselő, kísérő, kísérő pedagógus).

3. Betartani a park nyitvatartási idejét, mely a körülményektől függően változhat.

4. Betartani a park alkalmazottainak utasításait, akikek joguk van meggátolni a belépésben vagy kiutasítani a park területéről a belépő nélküli, az ittas, a kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy a park működését zavaró egyéneket.

5. Betartani az információs és figyelmeztető táblákon és jelzéseken elhelyezett utasításokat, valamint a park alkalmazottainak figyelmeztetéseit.

6. Betartani a gyermekeknek szánt szórakoztatóeszközöket felügyelő  alkalmazott utasításait és az általunk megszabott korhatárokat, mivel a gyártó által feltüntetett korhatárok csak informatív jellegűek.

7. Veszélyes állatokkal (többnyire macskaféle ragadozókkal) foglalkozó oktatóprogramon való részvételt megelőzően a személyzet utasításainak megfelelően kitölteni a Tájékoztató és felelősségi nyilatkozat a veszélyes állatokkal való találkozás kapcsán.

8. Betartani a kifutók kerítésétől a 30 cm-es biztonsági távolságot.

9. Alkalmazkodni látogatása során az időjárási viszonyokhoz.

10. Óvni saját és a többi látogató egészségét, testi és tulajdonának épségét.

11. Jelenteni a park alkalmazottainak, ha a látogatási szabályzat megszegésének vagy veszélyes helyzetnek tanúja.

12. Veszélyhelyzet esetén haladéktalanul követni a kijelölt menekülési útvonalat és betartani a park alkalmazottainak utasításait.

13. Minden váratlan eseményt (baleset, talált tárgy stb.) jelenteni a park alkalmazottainak.

14. Eleget tenni a kitiltásnak a park területéről, ha durván megsérti a látogatási szabályzatot.

15. Elolvasni a Látogatási szabályzatot és betartani azt, különben a park nem felel semmilyen anyagi kárért vagy személyi sérülésért, mely a szabályzat megszegése miatt történt.

16. A park legközelebbi alkalmazottjának jelenteni minden személyi sérülést, melyet látogatása során elszenvedett, hogy elláthassák a helyszínen vagy egy arra megfelelő egészségügyi intézményben. Amennyiben a látogató elutasítja az ellátást, köteles ezt írásban megerősíteni.

line3png

Köszönjük, hogy betartja a szabályzatot, és zavartalan szórakozást, sok kellemes élményt kívánunk!