Q: Je zoopark otvorený aj pre verejnosť?

A: Zoopark nie je otvorený pre verejnosť, avšak verejnosť sa môže po predchádzajúcej rezervácii zúčastniť náučných programov v termínoch a časoch, ktoré sú uvedené v sekcii Prehliadky pre verejnosť. Náučné programy prebiehajú v exteriéri zooparku a sú doň zahrnuté len zvieratá žijúce v exteriéri. Interiérové zvieratá sú vyhradené pre ubytovaných hostí.

Q: Je v rámci ubytovania vo Wild Parku možné zažiť vzdelávacie programy, ktoré boli súčasťou návštevy zooparku v minulosti?

A: Vzdelávacie programy vo forme, ako prebiehali v minulosti už z technických príčin zažiť nemôžete. V rámci pobytu vo Wild Parku, však máte možnosť  sa zúčastniť programov zameraných na starostlivosť o ohrozené druhy živočíchov. Pri účasti na  týchto programoch sa taktiež o vybraných druhoch dozviete zaujímavé veci z ich prirodzeného prostredia, ich chovu, a neraz sa dostanete s nimi do kontaktu.

Q: Je zoopark pre ubytovaných hostí prístupný bez obmedzenia?

A: Napriek tomu, že zoopark je prístupný pre ubytovaných hostí, počas celého dňa platia pre pohyb po zooparku pravidlá, ktoré je nutné z bezpečnostných a etických dôvodov dodržiavať. Jedno z najdôležitejších obmedzení je pohyb detí v niektorých častiach rezortu bez dozoru rodičov. Bližšie informácie o pravidlách pohybu ubytovaných hostí po Rezorte Vám budú poskytnuté priamo na recepcii.

Q: Môžem sa ubytovať v Rezorte s domácim zvieraťom?

A: Žiaľ, nie. Zoopark podlieha prísnym veterinárnym predpisom a bezpečnostným opatreniam. Napriek tomu, že Vaše zvieratká sú očkované a pod dohľadom Vášho veterinára, existuje široká škála chorôb fatálnych pre exotické druhy, ktoré na Vašich miláčikoch ani Vy, ani Váš veterinárny lekár nemusíte postrehnúť. Taktiež reakcia Vašich miláčikov a našich zvierat je nepredvídateľná. Chránené druhy živočíchov nechceme vystavovať zbytočnému stresu.