Všeobecné obchodné podmienky

Zakúpením vstupenky na vzdelávacie programy prevádzkovateľa súhlasíte s nižšie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami:

 1. Prevádzkovateľom webovej stránky a internetového obchodu je spoločnosť AREMA Consulting, s.r.o. so sídlom na Lipovej 1441/7, 059 52 vo Veľkej Lomnici, ktorá zároveň sprostredkuváva predaj vstupeniek a darčekových poukazov pre neziskovú organizáciu Wild Park n.o..
 2. Vstupenka platí pre jednu osobu
 3. Platnosť vstupenky je 30 dní. T.z. do 30 dní je potrebné vykonať rezerváciu a uplatniť vstupenku.
 4. Rezerváciu termínu je možné vykonať najneskôr 24 hodín pred samotným termínom.
 5. Storno rezervácie je možné najneskôr 48 hodín pred rezervovaným termínom. V prípade storna v čase menej ako 48 hodín pred rezervovaným termínom, je výška storno poplatku 100%.
 6. Zmena obsahu vzdelávacích programov  je vyhradená.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevpustiť do areálu a tak neumožniť zúčastniť sa  vzdelávacích programov osobám pod vplyvom alkoholu, iných omamných látok alebo osobám, ktoré uzná ako nespôsobilé zúčastniť sa  vzdelávacích programov.
 8. Zakúpenie vstupenky nezaručuje možnosť účasti na vzdelávacích programoch, ktoré nie sú súčasťou zakúpenej vstupenky.
 9. Kupujúci zakúpením vstupenky akceptuje návštevný poriadok a všetky bezpečnostné predpisy, a to najmä:
 • Deťom je zakázané sa pohybovať po celom sprístupnenom areáli bez sprievodu rodiča.
 • Je zakázané kŕmiť alebo dotýkať sa zvierat bez vysloveného súhlasu kompetentnej osoby (sprievodca).
 • Je zakázané do parku vstupovať so zbraňou, zábavnou pyrotechnikou, elektrickými paralyzérmi alebo sprejmi obsahujúcimi látky určené na dráždenie sliznice
 • Použitie blesku alebo svetiel pri používaní fotoaparátov, telefónov alebo videokamier je dovolené len po vyslovenom súhlase sprievodcu, alebo kompetentného zamestnanca parku.
 • Vstup do areálu s akýmikoľvek zvieratami nie je povolený.     
 • Nedodržanie všeobecných bezpečnostných predpisov, alebo návštevného poriadku môže viesť k úplnému vylúčeniu zo vzdelávacích programov bez nároku na vrátenie príspevkov, vstupného alebo inej podpory.