Vážení hostia, prehliadky pre verejnosť sú od 06.05.2020 opätovne spustené!!!


Vážení návštevníci,


 nezisková organizácia Wild Park n.o. pre Vás pripravila nové vzdelávacie programy, ktoré budeme robiť formou    komentovaných kŕmení našich zvierat. 

 Dozviete sa kopec zaujímavostí z oblasti starostlivosti o mačkovité šelmy, ich živote v zajatí a v ich prirodzenom prostredí. 
 Z kapacitných dôvodov je potrebné sa na jednotlivé programy telefonicky objednať, na telefónnom čísle 0903 630 677.

Máme pre Vás pripravené:


 1. Život exotických zvierat v zajatí - program prebieha vždy  o 10:00 v sobotu. Cez pracovný týždeň po včasnej rezervácii.

 Cenník programu: Dospelí a deti od 12 rokov (vrátane) - 9 €, deti do 12 rokov - 5 €.


 2. Komentované kŕmenie veľkých mačkovitých šeliem - program prebieha vždy o 10:00 v Nedeľu.
 Cenník programu: Dospelí a deti od 12 rokov (vrátane) - 20 €, deti do 12 rokov - 10 €